Fra Karise

Collageværker og keramik af

LOUISE SKOV